Humanutriënts

Vitaminen

Vitamines zijn z.g.n  Micronutriënten: deze leveren zelf geen energie maar zijn wel essentieel voor onze stofwisseling en talloze andere lichaamsprocessen. Vitamines kunnen over het algemeen niet door het lichaam zelf aangemaakt worden en dient men dus via de voeding binnen te krijgen.

194